FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बजेट

बगनासकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आज मिति २०७७।०३।१० गते गाउँ सभामा पेश भैरहेको छ ।

दस्तावेज: 

पाँचाैं गाउँसभा

यस गाउँपालिकाकाे अा.ब.२०७६/७७ काे नीति तथा कार्यक्रम