FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

बगनासकाली गाउँपालिकाकाे दशाै‌ गाउँसभामा आ व २०७८/७९ का लागि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत ।

दस्तावेज: 

बजेट

बगनासकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आज मिति २०७७।०३।१० गते गाउँ सभामा पेश भैरहेको छ ।

दस्तावेज: