FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कानुन सङग्रह- २०७९ २०७८/०८९ 08/03/2022 - 16:58 PDF icon कानुन सङग्रह- २०७९
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 07/28/2022 - 12:25 PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७
पदाधिकारीहरुको आचार संहिता, २०७४ ७४/७५ 07/28/2022 - 12:23 PDF icon पदाधिकारीहरुको आचार संहिता, २०७४
लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 07/28/2022 - 12:22 PDF icon लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
बाल संरक्षण नीति, २०७६ ७६/७७ 07/28/2022 - 12:21 PDF icon बाल संरक्षण नीति, २०७६
बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७४ ७४/७५ 07/28/2022 - 10:43 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७४
बालक्लब सञ्जाल गठन तथा बालभेला संचालन सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 07/28/2022 - 10:36 PDF icon बालक्लब सञ्जाल गठन तथा बालभेला संचालन सम्बन्धी कार्यविधि
बाल राहत, उद्दार तथा पूर्नस्थापना कोष कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 07/28/2022 - 10:35 PDF icon बाल राहत, उद्दार तथा पूर्नस्थापना कोष कार्यविधि, २०७६
स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 07/28/2022 - 10:33 PDF icon स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 07/28/2022 - 10:30 PDF icon विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

Pages