FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७८ २०८०/०८९ 05/29/2024 - 16:19 PDF icon लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति
लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको प्रतिवेदन २०७८ २०८०/०८९ 05/29/2024 - 16:18 PDF icon लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको प्रतिवेदन २०७८
बगनासकाली गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९ ७९-८० 05/29/2024 - 12:26 PDF icon बगनासकाली गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९
सार्वजनिक जग्गामा वन विकास कार्यविधि - २०८० ८०/८१ 05/09/2024 - 14:53 PDF icon सार्वजनिक जग्गामा वन विकास कार्यविधि - २०८०
निजी वन विकास कार्यविधि २०८० ८०/८१ 05/09/2024 - 14:51 PDF icon निजी वन विकास कार्यविधि २०८०
रोजगार सम्वाद मञ्च (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/06/2024 - 15:50 PDF icon रोजगार सम्वाद मञ्च (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८०
स्थानीय स्वास्थ्य ऐन - २०८० ८०/८१ 03/25/2024 - 10:00 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य ऐन - २०८०
साना फार्म प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि - २०८० ८०/८१ 03/25/2024 - 09:58 PDF icon साना फार्म प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि - २०८०
खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी ऐन - २०८० ८०/८१ 03/22/2024 - 13:05 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी ऐन - २०८०
बाख्रा पैंचाे कार्यक्रम स‌‌ञ्चालन कार्यविधि - २०८० ८०/८१ 03/22/2024 - 13:03 PDF icon बाख्रा पैंचाे कार्यक्रम स‌‌ञ्चालन कार्यविधि - २०८०

Pages