FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उत्पादनमा आधारित दुध ढुवानी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 05/07/2023 - 10:07 PDF icon उत्पादनमा आधारित दुध ढुवानी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 13:22 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७९
खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ७९-८० 04/26/2023 - 13:21 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८
लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 13:20 PDF icon लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
फोहरमैला व्यवस्थापन स्थानीय नीति, २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 13:19 PDF icon फोहरमैला व्यवस्थापन स्थानीय नीति, २०७९
शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 13:07 PDF icon शिक्षा ऐन, २०७९
वन ऐन, २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 13:06 PDF icon वन ऐन, २०७९
युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 13:06 PDF icon युवा तथा खेलकुद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९
महिला समन्वय समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 13:05 PDF icon महिला समन्वय समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९
दलित वर्ग समन्वय समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/26/2023 - 13:03 PDF icon दलित वर्ग समन्वय समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९

Pages