FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन ७९-८० 01/30/2023 - 12:50 PDF icon ०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन
गाउँसभाको १३ औं अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरु ७९-८० 01/09/2023 - 10:51 PDF icon गाउँसभाको १३ औं अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरु
स्थानीय पाठयपुस्तक हाम्रो बगनासकाली कक्षा - २ ७९-८० 12/21/2022 - 11:45 PDF icon स्थानीय पाठयपुस्तक हाम्रो बगनासकाली कक्षा - २
बगनासकाली आवाज २०७९ ७९-८० 12/19/2022 - 13:09 PDF icon बगनासकाली आवाज २०७९
स्थानीय पाठयपुस्तक हाम्रो बगनासकाली कक्षा - ३ ७९-८० 12/16/2022 - 10:46 PDF icon स्थानीय पाठयपुस्तक हाम्रो बगनासकाली कक्षा - ३
स्थानीय पाठयपुस्तक हाम्रो बगनासकाली कक्षा - १ ७९-८० 12/16/2022 - 10:42 PDF icon स्थानीय पाठयपुस्तक हाम्रो बगनासकाली कक्षा - १
फिचर सङ्ग्रह-२०७९ ७९-८० 12/16/2022 - 10:32 PDF icon फिचर सङ्ग्रह-२०७९
०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक स्वत:प्रकाशन ७९-८० 11/09/2022 - 15:39 PDF icon ०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक स्वत:प्रकाशन
स्वत प्रकाशन बैशाख देखि असार आ व २०७८/२०७९ २०७८/०८९ 10/19/2022 - 11:50 PDF icon स्वत प्रकाशन (चैत्र देखि असार (२०७८-२०७९).pdf
बगनासकाली दररेट, २०७९/८० ७९-८० 10/13/2022 - 12:35 PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०, PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०, PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०, PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०, PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०, PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०, PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०, PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०, PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०, PDF icon बगनासकाली दररेट, २०७९/८०

Pages