FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक विकास योजना-२०८० ८०/८१ 03/03/2024 - 13:40 PDF icon वार्षिक विकास योजना-२०८०
लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, प्रतिवेदन -२०७९/८० ७९-८० 10/18/2023 - 13:35 PDF icon लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, प्रतिवेदन
कृषि स्नातक सेवा करारकाे दरखास्त फारम ८०/८१ 09/13/2023 - 10:16 PDF icon कृषि स्नातक सेवा करारकाे दरखास्त फारम
आवधिक गाउँ विकास योजना-२०८०-०८१-०८४-०८५ ८०/८१ 09/04/2023 - 16:30 PDF icon आवधिक गाउँ विकास योजना.pdf
बगनासकाली गाउँपालिका भित्रको सडकको मापदण्ड ८०/८१ 07/25/2023 - 16:50 PDF icon बगनासकाली गाउँपालिका भित्रको सडकको मापदण्ड
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७९-८० 05/07/2023 - 10:18 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 05/07/2023 - 10:15 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 05/07/2023 - 10:13 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८
उत्पादनमा आधारित दुध ढुवानी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 05/07/2023 - 10:09 PDF icon उत्पादनमा आधारित दुध ढुवानी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म) ७९-८० 05/02/2023 - 10:10 PDF icon स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म)

Pages