FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Tuesday, April 18, 2023 - 16:06 PDF icon वडा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
बिषयगत शाखा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७९-८० Tuesday, April 18, 2023 - 16:03 PDF icon बिषयगत शाखा तर्फका दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
पालिका स्तरीय स्वास्थ्य सस्थाको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७९-८० Tuesday, April 18, 2023 - 15:59 PDF icon पालिका स्तरीय स्वास्थ्य सस्थाको दोश्रो चौमासिक समिक्षा २०७९.०८०.pdf
स्वास्थ्य शाखा तथा स्वास्थ्य चौकीहरू तर्फको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - २०७९ ७९-८० Thursday, December 29, 2022 - 15:47 PDF icon स्वास्थ्य शाखा तथा स्वास्थ्य चौकीहरू तर्फको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - २०७९
वडागत तर्फको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन -२०७९ ७९-८० Thursday, December 29, 2022 - 15:31 PDF icon वडागत तर्फको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन -२०७९
बिषयगत शाखाहरुकाे चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - २०७९ ७९-८० Thursday, December 29, 2022 - 15:28 PDF icon बिषयगत शाखाहरुकाे चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - २०७९
दाेस्राे चाैमासिक प्रतिवेदन ७७/७८ Monday, June 21, 2021 - 11:25 PDF icon दोस्रो_20210621_0001.pdf
प्रथम चाैमासिक प्रतिवेदन ७७/७८ Monday, June 21, 2021 - 11:24 PDF icon प्रथम _20210621_0001.pdf