FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
अर्ध-वार्षिक प्रगति समिक्षा -२०८० ८०/८१ PDF icon अर्ध-वार्षिक प्रगति समिक्षा -२०८०
चौमासिक प्रगति तथा मंसिर मसान्त सम्म प्रगति ८०/८१ PDF icon चौमासिक प्रगति तथा मंसिर मसान्त सम्म प्रगति
वडा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० PDF icon वडा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
बिषयगत शाखा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७९-८० PDF icon बिषयगत शाखा तर्फका दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
पालिका स्तरीय स्वास्थ्य सस्थाको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७९-८० PDF icon पालिका स्तरीय स्वास्थ्य सस्थाको दोश्रो चौमासिक समिक्षा २०७९.०८०.pdf
स्वास्थ्य शाखा तथा स्वास्थ्य चौकीहरू तर्फको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - २०७९ ७९-८० PDF icon स्वास्थ्य शाखा तथा स्वास्थ्य चौकीहरू तर्फको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - २०७९
वडागत तर्फको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन -२०७९ ७९-८० PDF icon वडागत तर्फको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन -२०७९
बिषयगत शाखाहरुकाे चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - २०७९ ७९-८० PDF icon बिषयगत शाखाहरुकाे चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन - २०७९
दाेस्राे चाैमासिक प्रतिवेदन ७७/७८ PDF icon दोस्रो_20210621_0001.pdf
प्रथम चाैमासिक प्रतिवेदन ७७/७८ PDF icon प्रथम _20210621_0001.pdf