FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पालिका स्तरीय योजना २०७७/७८

७७/७८ 11/03/2020 - 12:04 PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी याेजनाहरु

२०७७/०७८ काे वडागत याेजनाहरु

७७/७८ 11/03/2020 - 11:55 PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी वडा न‌‍ १ काे वडागत याेजनाहरु , PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी वडा न‌‍ २ काे वडागत याेजनाहरु , PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी वडा न‌‍ ३ काे वडागत याेजनाहरु , PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी वडा न‌‍ ४ काे वडागत याेजनाहरु , PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी वडा न‌‍ ५ काे वडागत याेजनाहरु , PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी वडा न‌‍ ६ काे वडागत याेजनाहरु , PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी वडा न‌‍ ७ काे वडागत याेजनाहरु , PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी वडा न‌‍ ८ काे वडागत याेजनाहरु , PDF icon आ.ब. २०७७ /७८ का लागी वडा न‌‍ ९ काे वडागत याेजनाहरु

पदाधिकारी