FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

फूस रहित घर अभियान

बगनासकाली गाउँपालिकाकाे फूसरहित छाना अभियानकाे अन्तिम चरणका लागि जस्ता पाता बितरण कार्यक्रम

Digital Notice Board

बगनासकाली पत्रकार समूहकाे क्षमता वृद्धिका लागि २०७५/७६ मा यस गा.पा.बाट विनियाेजित रकम बाट गाउँपालिका भवनमा Digital Notice Board राखि सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीका विचमा सुचना प्रवाह गर्नेकाम काे शुभारम्भ भयाे ।

Digital Notice Board

बगनासकाली पत्रकार समूहकाे क्षमता वृद्धिका लागि २०७५/७६ मा यस गा.पा.बाट विनियाेजित रकम बाट गाउँपालिका भवनमा Digital Notice Board राखि सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीका विचमा सुचना प्रवाह गर्नेकाम काे शुभारम्भ भयाे ।

Pages

पदाधिकारी